Refundacja in vitro

Celem programu Ministerstwa Zdrowia jest zapewnienie parom dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Refundacja in vitro ma również na celu obniżenie odsetka liczby par bezdzietnych, zapewnienie najwyższego standardu leczenia niepłodności pacjentom, zwiększenie skuteczności leczenia oraz poprawę trendów demograficznych.

O programie

Program refundacji in vitro jest realizowany od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. i jest skierowany do par uprawnionych do korzystania ze świadczeń publicznych. Program zapewnia dostęp do metody zapłodnienia pozaustrojowego pacjentom, u których stwierdzono niepłodność, a inne metody terapeutyczne zostały wyczerpane.

           3           2           1

Co jest refundowane w ramach programu?

Po zakwalifikowaniu pary do programu refundacji in vitro wszystkie procedury związane z zapłodnieniem pozaustrojowym są refundowane. Procedury zostały podzielone na dwie grupy:

 

Część kliniczna:

 

Część biotechnologiczna:

Dla pacjentów

Pary, które chcą zakwalifikować się do Programu refundacji zapłodnienia pozaustrojowego Ministerstwa Zdrowia muszą spełniać kryteria kwalifikacji oraz nie mogą spełniać żadnego z kryteriów wykluczenia.

Procedura kwalifikacji

invitro_pic

Wizyta rejestracyjna (3 dzień cyklu)
arrow - Kopia
Dodatkowe badania
lub
Dalsze leczenie
arrow - Kopia
Wizyta kwalifikacyjna
arrow - Kopia
Lista oczekujących

 

 

Wizyta rejestracyjna

 

Wizyta kwalifikacyjna

 

Kryteria kwalifikacji i wykluczenia

Kryteria kwalifikacji

Zapłodnienie in vitro w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia musi być wykonane z komórki jajowej oraz nasienia partnerów. Pacjenci, którzy chcą skorzystać z Programu muszą być uprawnionieni do korzystania ze świadczeń publicznych. Ponadto para musi spełniać jedno z trzech kryteriów kwalifikacji:

 

lub

lub

 

Kryteria wykluczenia

FAQ

Dział FAQ powstał na podstawie pytań i wątpliwości zgłaszanych przez pacjentów Kliniki Bocian.
Jeżeli nie znajdziecie tu odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania prosimy o kontakt.

Jakie dokumenty potwierdzają uprawnienie do świadczeń zdrowotnych?Rozwiń ↓

 1. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innej umowy na podstawie, której odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne:
  • Druk zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny (tzw. druk ZUS RMUA) wydawany przez pracodawcę lub innego płatnika składki
  • Aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub innego płatnika składki
  • Legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy potwierdzającą opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
 2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • Druk zgłoszenia do ubezpieczenia oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 3. Osoby ubezpieczone w KRUS:
  • Zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane w KRUS oraz - w przypadku rolników samodzielnie opłacających składkę - dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 4. Emeryci i renciści:
  • Legitymacja emeryty lub rencisty (w przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału wojewódzkiego NFZ; jeżeli pozycja 3 i 4 numeru legitymacji zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych)
  • Zaświadczenie z ZUS lub KRUS
  • Aktualny odcinek emerytury lub renty
  • Dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym odcinek przekazu lub wyciąg
 5. Dla osoby bezrobotnej:
  • Aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
 6. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:
  • Umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej
 7. Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej (np. małżonka):
  • Dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia
  • Aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub innego płatnika składki
  • Zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny
  • Legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką pracodawcy potwierdzającą opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
  • Legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu
 8. Dla ucznia lub studenta (do 26 lat), jeżeli nie jest ubezpieczony jako członek rodziny
  • Zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnę (druk ZUS ZZA) i legitymacja szkolna lub studencka
 9. Dla studenta lub doktoranta (po ukończeniu 26 lat)
  • Zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka

Czy pacjent musi leczyć się w klinice ze swojego województwa?Rozwiń ↓

Nie. Pacjenci mogą wybrać dowolną klinikę w Polsce niezależnie od miejsca swojego zameldowania. Np. pacjenci z Mazowsza mogą korzystać z Programu w klinice w Białymstoku.

Jakie obowiązki ma para korzystająca z Programu refundacji?Rozwiń ↓

Kobiety, które w ramach Programu zajdą w ciążę powinny przekazywać realizatorowi informacje o swoim stanie zdrowia w ciąży oraz stanie zdrowia dziecka.

Jakie dodatkowe badania lub leczenie może zlecić lekarz na wizycie rejestracyjnej?Rozwiń ↓

Przykłady dodatkowych badań:
 • HSG
 • Histeroskopia
 • Laparoskopia
 • Badania hormonów (np. AMH)
Przykłady dodatkowego leczenia:
 • Inseminacja (IUI)
 • Histerosteroskopia
 • Laparoskopia
 • Cykle z monitorowaniem i stymulacją jajników
Nie poleca się wykonywania badań we własnym zakresie, gdyż mogą one nie zostać uznane przez lekarza z ośrodka realizującego Program.

Jakie dokumenty należy zabrać na wizytę kwalifikacyjną?Rozwiń ↓

 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu
 • Dowody tożsamości
 • Historię choroby
 • Zaświadczenia o leczeniu niepłodności od lekarza prowadzącego
 • W przypadku cykli stymulowanych i monitorowanych należy podać liczbę cyklu
 • Wypisy szpitalne
 • Epikryzy
 • Wyniki badań laboratoryjnych
 • Wyniki badań obrazowych

Czy Program ogranicza liczbę zapładnianych komórek?Rozwiń ↓

Program dopuszcza zapłodnienie maksymalnie 6 komórek jajowych u pacjentek do 35 roku życia, pozostałe komórki można poddać mrożeniu. Jeżeli dwa programy się nie powiodą, za trzecim razem można zapłodnić wszystkie komórki. U pacjentek powyżej 35 roku życia nie ma ograniczeń zapładnianych komórek.

Czy pacjenci muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?Rozwiń ↓

Wszyscy pacjenci przystępujący do Programu muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych - takie są wymogi Ministerstwa Zdrowia. Dane te są zabezpieczone przez systemy ochrony danych i przekazywane do Ministerstwa Zdrowia w celu tworzenia statystyk skuteczności Programu.

Czy nazwiska pacjentów będą udostępniane?Rozwiń ↓

Do bazy danych nie są wprowadzane nazwiska pacjentów. Na listach oczekujących widocznych na stronie internetowej widniała będzie tylko liczba oczekujących par.

Czy para przystępująca do Programu musi być w związku małżeńskim?Rozwiń ↓

Nie. Program nie wymaga, aby para była w związku małżeńskim.

Czy jest kolejka do rozpoczęcia programu?Rozwiń ↓

W chwili obecnej chętne pary nie muszą czekać na rozpoczęcie leczenia, o ewentaulnych kolejkach informuje strona www.invitro.gov.pl.

Kiedy nastąpi kwalifikacja pacjentów?Rozwiń ↓

Kwalifikacja do programu nastepuje po wizycie w trakcie której lekarz zapoznaje się z dostępną dokumentacją przeprowadza niezbędne badania oraz podejmuje decyzję o spełnieniu kryteriów włączenia oraz braku przeciwwskazań do leczenia na zasadach programu.

Czy po kwalifikacji długo się czeka na zabieg?Rozwiń ↓

Rozpoczęcie leczenia może się odbyć po zakwalifikowaniu do programu, ponieważ leczenie nie odbywa się w trakcie jednego dnia. Procedury przygotowujące do leczenia mogą zostać omówione na wizycie, w trakcie której para zostaje zakwalifikowna do leczenia.

Czy wiek partnera ma znaczenie, jeżeli problem jest po jego stronie?Rozwiń ↓

Warunkiem przystąpienia pary do programu jest wiek pacjentki do 40 roku życia, program nie przewiduje ograniczeń wiekowych dla partnerów.

Czy można wycofać się w trakcie Programu lub cyklu? Jakie są tego konsekwencje?Rozwiń ↓

Leczenie oraz kontynuowanie rozpoczętego leczenia nie jest obowiązkowe, w każdej chwili para może wycofać się z Programu. Pacjenci, którzy zrezygnują z Programu nie mogą się ponownie ubiegać o refundację, natomiast nie ponoszą żadnych dodatkowych kar ani konsekwencji.

Jakie są powikłania związane z Programem i gdzie mogę dowiedzieć się więcej?Rozwiń ↓

Przebieg oraz powikłania leczenia metodą zapłodnienia in vitro powinny być omówione podczas wizyty lekarskiej, przed podjęciem leczenia należy o wszytkich wątpliwościach poinformować lekarza.

Czy w trakcie programu można zmieniać lekarza i realizatora?Rozwiń ↓

Lekarza w ramach jednego realizatora można dowolnie zmieniać, natomiast realizatora można zmienić raz w trakcie Programu.

Realizatorzy

Ośrodki wybrane do realizacji Programu spełniają najwyższe standardy dotyczące przechowywania gamet i zarodków oraz posiadają wymagane systemy zarządzania jakością.

 

Białystok

Bydgoszcz

 • Centrum Medyczne

Gdańsk

 • Kliniki i Laboratoria Kliniczne Invicta

Gdynia

 • Gameta Gdynia
 • Invimed

Katowice

 • Gyncentrum
 • Provita

Kielce

 • Centrum Zdrowia Kielce

Lublin

 • Ab Ovo Centrum Zdrowia Rodziny
 • Ovum Rozrodczość i Andrologia

Kraków

 • Centrum Medyczne Macierzyństwo
 • Jarosław Janeczko Parens

Łódź

 • Gameta Szpital
 • Salvemedica

Mysłowice

 • Novomedica

Opole

 • Gmw-Embrio

Poznań

 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Rzeszów

 • Parens

Szczecin

 • VitroLive
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1

Warszawa

 • Invimed
 • Przychodnia Novum
 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus