DOFINANSOWANIE IN VITRO
W POZNANIU

serce_1serce_2serce_3

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017 - 2020”

O dofinansowaniu

Do miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Poznania kwalifikowane są pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję.


Wysokość dofinansowania

Program dla mieszkańców Poznania obejmuje dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, bądź dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł do procedury adopcji zarodka – pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura in vitro lub adopcji zarodka nie była skuteczna, czyli że nie urodziło się w jej wyniku dziecko. Maksymalnie przysługuje dofinansowanie do 3 zabiegów.


Kwalifikacja par

Pary przystępujące do programu muszą spełniać następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 43 lata wg rocznika urodzenia,
 • są mieszkańcami Poznania,
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim,
 • spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka.

Dofinansowanie świadczenia

Dofinansowanie do in vitro z własnych gamet oraz in vitro z nasieniem anonimowego dawcy obejmuje:

 • pobranie komórek jajowych w znieczuleniu (punkcja jajników),
 • zapłodnienie pozaustrojowe in vitro metodą ICSI lub IMSI,
 • nadzór nad rozwojem zarodków,
 • transfer świeżego zarodka (zarodków),
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Dofinansowanie do in vitro z komórkami jajowymi od anonimowej dawczyni obejmuje:

 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka / zarodków,
 • zapłodnienie pozaustrojowe komórek jajowych od anonimowej dawczyni,
 • nadzór nad rozwojem zarodków,
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym (po uprzedniej ocenie przez lekarza jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego),
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Przyjmowanie wniosków

Wnioski przyjmowane są u realizatorów programu dofinansowania zapłodnienia pozaustrojowego, w tym - klinika in vitro Poznań.

Klinika Bocian

Nobel Tower (8 piętro)

Ul. Dąbrowskiego 77A

60-529 Poznań

Tel.: +48 61 635 00 55

Wybierz miasto: