STRONĘ PROWADZI KLINIKA BOCIAN | Klinika Leczenie Niepłodności Bocian

FAQ

Dział FAQ powstał na podstawie pytań i wątpliwości zgłaszanych przez pacjentów Kliniki Bocian. Jeżeli nie znajdziecie tu odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania prosimy o kontakt.

Czy w trakcie programu można zmieniać lekarza i realizatora?

Lekarza w ramach jednego realizatora można dowolnie zmieniać, natomiast realizatora można zmienić raz w trakcie programu.

Jak zmienić realizatora?

Czy istnieją powikłania związane z leczeniem in vitro w ramach programu? Gdzie mogę dowiedzieć się więcej?

Przebieg oraz powikłania leczenia metodą zapłodnienia in vitro powinny być omówione podczas wizyty lekarskiej, przed podjęciem leczenia należy o wszytkich wątpliwościach poinformować lekarza.

Czy można wycofać się w trakcie programu lub konkretnego cyklu? Jakie są tego konsekwencje?

Leczenie oraz kontynuowanie rozpoczętego leczenia nie jest obowiązkowe, w każdej chwili para może wycofać się z programu. Pacjenci, którzy zrezygnują z programu nie mogą się ponownie ubiegać o refundację, natomiast nie ponoszą żadnych dodatkowych kar ani konsekwencji.

Czy wiek partnera ma znaczenie, jeżeli problemem jest czynnik męski?

Warunkiem przystąpienia pary do programu jest wiek pacjentki do 40 roku życia, program nie przewiduje ograniczeń wiekowych dla partnerów.

Kiedy następuje kwalifikacja pacjentów?

Kwalifikacja do programu nastepuje po wizycie w trakcie której lekarz zapoznaje się z dostępną dokumentacją przeprowadza niezbędne badania oraz podejmuje decyzję o spełnieniu kryteriów włączenia oraz braku przeciwwskazań do leczenia na zasadach programu.

Czy jest kolejka do rozpoczęcia leczenia w ramach programu refundacji in vitro?

Wszystkie informacje na temat czasu oczekiwanie na leczenie w ramach programu refundacji w Klinice Bocian uzyskacie Państwo telefonicznie pod numerem:
+48 85 744 77 00

O ewentualnych kolejkach w innych klinikach informuje strona www.invitro.gov.pl.

Czy para przystępująca do in vitro w ramach programu refundacji musi być w związku małżeńskim?

Nie. Program refundacji in vitro Ministerstwa Zdrowia nie wymaga, aby para była w związku małżeńskim.

Czy nazwiska pacjentów będą udostępniane?

Do bazy danych nie są wprowadzane nazwiska pacjentów. Na listach oczekujących widocznych na stronie internetowej widniała będzie tylko liczba oczekujących par.

Czy pacjenci muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Wszyscy pacjenci przystępujący do Programu muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych – takie są wymogi Ministerstwa Zdrowia. Dane te są zabezpieczone przez systemy ochrony danych i przekazywane do Ministerstwa Zdrowia w celu tworzenia statystyk skuteczności Programu.

Czy program refundacji in vitro ogranicza liczbę zapładnianych komórek?

Program dopuszcza zapłodnienie maksymalnie 6 komórek jajowych u pacjentek do 35 roku życia, pozostałe komórki można poddać mrożeniu. Jeżeli dwa programy się nie powiodą, za trzecim razem można zapłodnić wszystkie komórki. U pacjentek powyżej 35 roku życia nie ma ograniczeń zapładnianych komórek.

Jakie dokumenty należy zabrać na wizytę kwalifikacyjną?

Na wizytę kwalifikacyjną należy mieć przy sobie następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu
 • Dowody tożsamości
 • Historię choroby
 • Zaświadczenia o leczeniu niepłodności od lekarza prowadzącego
 • W przypadku cykli stymulowanych i monitorowanych należy podać liczbę cyklu
 • Wypisy szpitalne
 • Epikryzy
 • Wyniki badań laboratoryjnych
 • Wyniki badań obrazowych
Jakie dodatkowe badania lub leczenie może zlecić lekarz na wizycie rejestracyjnej?

Przykłady dodatkowych badań:

 • HSG
 • Histeroskopia
 • Laparoskopia
 • Badania hormonów (np. AMH)

Przykłady dodatkowego leczenia:

 • Inseminacja (IUI)
 • Histerosteroskopia
 • Laparoskopia
 • Cykle z monitorowaniem i stymulacją jajników

Nie poleca się wykonywania badań we własnym zakresie, gdyż mogą one nie zostać uznane przez lekarza z ośrodka realizującego program refundacji in vitro.

Jakie obowiązki ma para korzystająca z programu refundacji in vitro?

Kobiety, które w ramach Programu zajdą w ciążę powinny przekazywać realizatorowi informacje o swoim stanie zdrowia w ciąży oraz stanie zdrowia dziecka.

Jakie dokumenty potwierdzają uprawnienie do świadczeń zdrowotnych?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innej umowy na podstawie, której odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne:

 • Druk zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny (tzw. druk ZUS RMUA) wydawany przez pracodawcę lub innego płatnika składki
 • Aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub innego płatnika składki
 • Legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy potwierdzającą opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 • Druk zgłoszenia do ubezpieczenia oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

Osoby ubezpieczone w KRUS:

 • Zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane w KRUS oraz – w przypadku rolników samodzielnie opłacających składkę – dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

Emeryci i renciści:

 • Legitymacja emeryty lub rencisty (w przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału wojewódzkiego NFZ; jeżeli pozycja 3 i 4 numeru legitymacji zawiera znaki “–“, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych)
 • Zaświadczenie z ZUS lub KRUS
 • Aktualny odcinek emerytury lub renty
 • Dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym odcinek przekazu lub wyciąg

Dla osoby bezrobotnej:

 • Aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • Umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotne

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej (np. małżonka):

 • Dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia
 • Aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub innego płatnika składki
 • Zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny
 • Legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką pracodawcy potwierdzającą opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu

Dla ucznia lub studenta (do 26 lat), jeżeli nie jest ubezpieczony jako członek rodziny

 • Zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnę (druk ZUS ZZA) i legitymacja szkolna lub studencka

Dla studenta lub doktoranta (po ukończeniu 26 lat)

 • Zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka
Czy pacjent musi leczyć się w klinice ze swojego województwa?

Nie.

Pacjenci mogą wybrać dowolną klinikę w Polsce niezależnie od miejsca swojego zameldowania. Na przykład, pacjenci z Mazowsza mogą korzystać z programu refundacji w Klinice Bocian w Białymstoku.

Czy po kwalifikacji długo się czeka na leczenie?

Czas oczekiwania na leczenie w ramach programu zależy od możliwości danej placówki. Aby uzyskać informacje na temat czasu oczekiwania w Klinice Bocian najlepiej skontaktować się telefonicznie z Sylwią Białous pod nr +48 85 744 77 00 (wew. 12) lub mailowo na adres refundacja@klinikabocian.pl.

Copyright © 2014 Klinikabocian.pl. All rights reserved