POLITYKA PRYWATNOSCI1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Centrum Bocian spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Akademickiej 26, 15-267 Białystok, NIP 5422971792 REGON 200067699, KRS: 0000621247


2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.


3. Dane gromadzone są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności zaś stworzone są pełne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem. Powołany zgodnie z wymogami prawa administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi w szczególności dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych. Do przetwarzania danych w Klinice Bocian są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.


4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

5. Pliki cookies używane są na stronach internetowych Centrum Bocian spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryn, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie oraz dostosowania reklam do indywidualnych potrzeb użytkowników. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek.


6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.


7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną przekazane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.


8. Użytkownicy mają prawo wglądu w dane osobowe ich dotyczące, możliwość poprawiania danych osobowych jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych bez podania przyczyny.


9. Dane osobowe przetwarzane w Klinice Bocian podlegają ochronie na poziomie wysokim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, i są chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.