REFUNDACJA IN VITRO
W CZĘSTOCHOWIE

serce_1serce_2serce_3

Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2018 - 2020”

O refundacji

Do miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy kwalifikowane są pary, nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję.


Wysokość dofinansowania

Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.


Kwalifikacja par

Pary przystępujące do programu muszą spełniać następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat ( wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml;
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim;
 • są mieszkańcami Częstochowy;
 • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.


Refundowane świadczenia

Dofinansowanie obejmuje::

 • stymulacji mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu;
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 • pozaustrojowe zapłodnienie klasyczne lub mikroiniekcja plemnika do komórki jajowej i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy,
 • mrożenie niewykorzystanych zarodków z  achowanym potencjałem rozwojowym.


Przyjmowanie wniosków

Wnioski na rok 2020 przyjmowane były w dniu 7 marca 2020 roku w Urzędzie Miasta Częstochowy - klinika in vitro Katowice.


Wybierz miasto: