REFUNDACJA IN VITRO
W SOSNOWCU

serce_1serce_2serce_3

Program „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020”

O refundacji

Do miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy kwalifikowane są pary, nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję.


Wysokość dofinansowania

Samorządowy program zakłada pokrycie 80% kosztów jednej procedury in vitro (łącznie nie więcej niż 5 tys. zł). Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a refundacją ponoszą pacjenci. Finansowe wsparcie przysługuje do maksymalnie 3 zabiegów przeprowadzonych w latach 2017-2020.


Kwalifikacja par

Pary przystępujące do programu muszą spełniać następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia;
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
  • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
  • w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca
  • mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.


Refundowane świadczenia

Dofinansowanie obejmuje:

  • stymulację mnogiego jajeczkowania;
  • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych w znieczuleniu ogólnym;
  • procedury mikroiniekcji plemników;
  • pozaustrojowe zapłodnienie i stały nadzór nad rozwojem zarodków;
  • transfer zarodków do jamy macicy.


Przyjmowanie wniosków

Termin przyjmowanie wniosków na 2020 rok zostanie ustalony - klinika in vitro Katowice.


Wybierz miasto: