REFUNDACJA IN VITRO
W KOŁOBRZEGU

serce_1serce_2serce_3

Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2023”

O refundacji

Do miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg kwalifikowane są pary, niemogące w sposób naturalny, poprzez spontaniczną koncepcję we wspólnym pożyciu zrealizować planów rozrodczych.


Wysokość dofinansowania

Para uczestnicząca w miejskim programie dofinansowania do zapłodnienia pozaustrojowego uzyska refundację procedury in vitro na kwotę do 5000 zł.

Kwalifikacja par

Do programu zostaną zakwalifikowane, które łącznie spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale od 20 do 40 lat (wg. rocznika urodzenia);
  • w chwili przystąpienia do programu polityki zdrowotnej posiadają dokumentację medyczną z rozpoznaną bezpłodnością o oznaczeniu ICD 10: N46 (niepłodność męska) lub N97 (niepłodność kobieca);
  • spełniają określone w ustawie o leczeniu niepłodności warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie;
  • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów;
  • obie osoby w parze posiadają Kołobrzeską Kartę Mieszkańca.

Refundowane świadczenia

Dofinasowanie w ramach programu refundacji in vitro obejmuje procedury:

  • pobranie komórek jajowych;
  • zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI oraz nadzór nad rozwojem zarodków;
  • hodowlę zarodków;
  • transfer zarodków do macicy;
  • przygotowanie zarodków do przechowywania.

Przyjmowanie wniosków

Mieszkańcy Kołobrzegu, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do in vitro mogą zgłaszać się do dowolnej Kliniki Bocian telefonicznie: +48 690 000 955 lub mailowo kontakt@klinikabocian.plklinika in vitro Szczecin

Wybierz miasto: