REFUNDACJA IN VITRO
W WARSZAWIE

serce_1serce_2serce_3

Program „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2020 – 2022”

O refundacji

Do miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Warszawy kwalifikowane są pary, nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję.


Wysokość dofinansowania

Program dla mieszkańców Warszawy obejmuje dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 6000 zł do procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. Maksymalnie przysługuje refundacja do 3 zabiegów.

Kwalifikacja par

Pary przystępujące do programu muszą spełniać następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 25 - 40 lat,
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym (o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • w dniu kwalifikacji do Programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat (w tym celu para będzie zobowiązana wypełnić odpowiednie oświadczenie w Klinice Bocian).

Refundowane świadczenia

Dofinansowanie obejmuje:

 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z monitorowaniem,
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych,
 • wykonanie znieczulenia ogólnego podczas punkcji,
 • pobrania nasienia i przygotowanie plemników do zapłodnienia,
 • zapłodnienie pozaustrojowe i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy,
 • kriokonserwację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym nietransferowanych do jamy macicy.

Przyjmowanie wniosków

Wnioski przyjmowane są u realizatorów stołecznego programu refundacji procedury zapłodnienia pozaustrojowego - klinika in vitro Warszawa.


Wybierz miasto: