NOWOGARD
O refundacji

serce_1 serce_2 serce_3

Do samorządowego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Nowogard kwalifikowane są pary, które nie mogą w sposób naturalny, poprzez spontaniczną koncepcję zrealizować planów rozrodczych.

Wysokość dofinansowania

Pary korzystające z samorządowego programu mogą otrzymać refundację do 50 % kosztów jednej procedury in vitro. W Klinice Bocian dofinansowanie wynosi:

 • do 3250 zł – dotyczy procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego;
 • do 5000 zł – dotyczy procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich lub męskich komórek rozrodczych).

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem in vitro a dofinansowaniem ponoszą pacjenci.

Kwalifikacja par

Do programu są kwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety, będzie mieścić się w przedziale 20-40 lat (wg rocznika urodzenia). Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/mL lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych);
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • są mieszkańcami Gminy Nowogard;
 • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Refundowane świadczenia

Dofinasowanie w ramach programu refundacji in vitro obejmuje procedury:

 • nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania,
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych,
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 • pobrania nasienia i przygotowanie plemników do zapłodnienia,
 • zapłodnienie pozaustrojowe i nadzór nad rozwojem zarodków,
 • transfer zarodków do jamy macicy.

Przyjmowanie wniosków

Pary z Gminy Nowogard, które chcą skorzystać z dofinansowania do in vitro mogą zgłaszać się do dowolnej Kliniki Bocian w Poznaniu, Warszawie, Białymstoku, Katowicach, a także w Szczecinie.

Klinika in vitro Szczecin – tel.: +48 91 443 99 33,
mail: szczecin@klinikabocian.pl.

Wybierz miasto: